Vergoeding

In 2017 is uw vergoeding van Diabetische voetzorg hetzelfde gebleven.

Wat verandert er vanaf 2015 voor alle Diabetes patiënt?

Waar nu de (al dan niet reeds bij u vastgestelde) SIMM’s classificatie leidend is voor vergoeding vanuit de basisverzekering, zal per 1 januari 2015 vergoeding gaan plaatsvinden op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie.

Vanaf 1 januari 2015 zal de podotherapeut een coördinerende rol gaan vervullen in de voetengezondheidszorg en een individueel behandelplan opstellen. (in de provincie Groningen alleen buiten de keten, binnen de keten is de huisarts verantwoordelijk voor een plan van aanpak als ze zijn aangesloten bij het GHC) Hierdoor bent u verzekerd van efficiënte, doelmatige voetzorg op maat, waarbij zowel de oorzaken van risicofactoren op het krijgen van een wond worden weggenomen als het aantal benodigde voetbehandelingen wordt bepaald.

Wat betekent deze verandering voor u?

U heeft diabetes mellitus en door uw internist, diabetesverpleegkundige, huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut is geconstateerd dat u een laag, middelmatig of hoog risico heeft op een wond (de zgn. SIMM’s classificatie). Op dat moment is het belangrijk om een zorgprofiel toegewezen te krijgen. Is u huisarts de hoofdbehandelaar (BINNEN DE KETEN) dan gebeurd dit bij u volgende bezoek/diabetescontrole en kunt u naar de pedicure blijven gaan zoals het ging in 2014 (uw oude verwijzing blijft geldig tot aan u volgende bezoek).

Is de hoofdbehandelaar een Internist, medisch specialist of is de huisarts niet bij een zorggroep aangesloten (BUITEN DE KETEN) dan zal een podotherapeut naar aanleiding van een uitgebreid, volgens protocol vastgesteld, onderzoek uw zorgprofiel(zorgzwaarte) bepalen en stelt daarna een persoonlijk behandelplan voor u op. De podotherapeut stemt dit plan af met de pedicure en houdt uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij.

Kosten en vergoeding

Uw persoonlijke zorgprofiel is BUITEN DE KETEN een vereiste om vanaf 2015 in aanmerking te komen voor vergoeding van uw DM voetzorg. Deze vergoeding voor specialistische voetzorg zal vanaf zorgprofiel 2 worden bekostigd uit de basisverzekering*. Er is dan sprake van een SIMM 1 met een medische noodzaak. Wanneer de behandeling persoonlijke verzorging betreft zal dit niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed.

De zorg BUITEN DE KETEN wordt vanaf 2015 rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorgverzekeraar gedeclareerd uw podotherapeut ontvangt, afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel, een vaste vergoeding voor iedere patiënt die bij hem/haar bekend is. Dit is ongeacht het aantal behandelingen omdat sommige patiënten meer zorg nodig hebben dan andere patiënten om hetzelfde doel te bereiken.

Van het bedrag wat de podotherapeut ontvangt, betaalt deze vervolgens de kosten die bv. de pedicure heeft gemaakt in uw behandeltraject. U ontvangt zelf geen factuur.

Vergoedingen

Praktijk Medisch Pedicure Jume Bach is gecontracteerd door GHC Groningen.

Huisarts is de hoofdbehandelaar. De zorgprofiel die via uw huisarts wordt toegewezen.

Dan zit u binen de Ketenzorg.

Vanaf 2015 de vergoeding van Diabetes Voetzorg zal vanaf Zorgprofiel 2 worden bekostigd uit basisverzekering.

Voor Zorgprofiel 2 en 3 worden maximaal 8 behandelingen per behandeljaar.

Voor Zorgprofiel 4 wordt u doorverwezen naar de Podotherapeut. Podotherapeut kan er voor kiezen dat u alsnog door verwezen wordt naar de Medisch Pedicure.

Hier declareert uw Medish Pedicure rechtsteek bij GHC

Medisch Pedicure Jume Bach behandelt uw voeten als complete voetverzorging en niet alleen medische indicatie.

Bijdrage buiten de vergoeding is niet altijd te vermijden.

Afspraak bij uw thuis is in overleg mogelijk, doch altijd tegen meerprijs.

Samenwerking met Podotherapie Praktijk

Uw hoofdbehandelaar is een Internist of Medisch specialist of de Huisarts zijn niet bij GHC aangesloten . De Zorgprofiel wordt toegewezen door Diabetes verpleegkundige of Praktijk Ondersteuning van behandelende arts

Dan zit u buiten de Ketenzorg

In 2015 is vergoeding van uw Diabetes Voetzorg zal vanaf Zorgprofiel 2 worden bekostigd uit de basisverzekering.

U wordt eerst door verwezen naar Podotherapeut. In samenwerking met Medisch Pedicure wordt uw behandelplan opgesteld. Podotherapeut verwijst u door naar Medisch Pedicure/Pedicure.

Hier declareert uw Medisch Pedicure rechtsteek bij gecontracteerd Podotherapeut.

Medisch Pedicure Jume Bach behandelt uw voeten als complete voetverzorging en niet alleen medische indicatie.

Bijdrage buiten de vergoeding is niet altijd te vermijden.

Afspraak bij uw thuis is in overleg mogelijk, doch altijd tegen meerprijs.