jume.bach@gmail.com

Belangrijk nieuws

In 2016 wordt uw vergoeding van Diabetische voetzorg hetzelfde gebleven.

Vanaf januari 2016 ben ik elke maandag binnen de Zorggroep Meander locatie Heggerank Musselkanaal voor de voetzorg behandeling en spreekuur op de eerste verdieping.

 

vergoedingen van voetzorg voor mensen met Diabetes Mellitus vanaf 2015

 

Wat verandert er vanaf 2015 voor alle Diabetes patiënt?

Waar nu de (al dan niet reeds bij u vastgestelde) SIMM’s classificatie leidend is voor vergoeding vanuit de basisverzekering, zal per 1 januari 2015 vergoeding gaan plaatsvinden op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie.

Vanaf 1 januari 2015 zal de podotherapeut een coördinerende rol gaan vervullen in de voetengezondheidszorg en een individueel behandelplan opstellen. (in de provincie Groningen alleen buiten de keten, binnen de keten is de huisarts verantwoordelijk voor een plan van aanpak als ze zijn aangesloten bij het GHC) Hierdoor bent u verzekerd van efficiënte, doelmatige voetzorg op maat, waarbij zowel de oorzaken van risicofactoren op het krijgen van een wond worden weggenomen als het aantal benodigde voetbehandelingen wordt bepaald.

Wat betekent deze verandering voor u?

U heeft diabetes mellitus en door uw Internist, diabetesverpleegkundige, huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut is geconstateerd dat u een laag, middelmatig of hoog risico heeft op een wond (de zgn. SIMM’s classificatie). Op dat moment is het belangrijk om een zorgprofiel toegewezen te krijgen. Is u huisarts de hoofdbehandelaar (BINNEN DE KETEN) dan gebeurd dit bij u volgende bezoek/diabetescontrole en kunt u naar de pedicure blijven gaan zoals het ging in 2014 (uw oude verwijzing blijft geldig tot aan u volgende bezoek).

Is de hoofdbehandelaar een Internist, medisch specialist of is de huisarts niet bij een zorggroep aangesloten (BUITEN DE KETENdan zal een podotherapeut naar aanleiding van een uitgebreid, volgens protocol vastgesteld, onderzoek uw zorgprofiel(zorgzwaarte) bepalen en stelt daarna een persoonlijk behandelplan voor u op. De podotherapeut stemt dit plan af met de pedicure en houdt uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij.

 

 

Kosten en vergoedingen

Uw persoonlijke zorgprofiel is BUITEN DE KETEN een vereiste om vanaf 2015 in aanmerking te komen voor vergoeding van uw DM voetzorg. Deze vergoeding voor specialistische voetzorg zal vanaf zorgprofiel 2 worden bekostigd uit de basisverzekering*. Er is dan sprake van een SIMM 1 met een medische noodzaak. Wanneer de behandeling persoonlijke verzorging betreft zal dit niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed.

De zorg BUITEN DE KETEN wordt vanaf 2015 rechtstreeks door de podotherapeut bij de zorgverzekeraar gedeclareerd uw podotherapeut ontvangt, afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel, een vaste vergoeding voor iedere patiënt die bij hem/haar bekend is. Dit is ongeacht het aantal behandelingen omdat sommige patiënten meer zorg nodig hebben dan andere patiënten om hetzelfde doel te bereiken.

Van het bedrag wat de podotherapeut ontvangt, betaalt deze vervolgens de kosten die bv. de pedicure heeft gemaakt in uw behandeltraject. U ontvangt zelf geen factuur.